Ser soci de la XPREB

AVANTATGES

 • Ser present al calendari anual de restitució de tasques agrícoles a la Plana de Vic, sigui quin sigui el format de difusió.
 • Aparèixer a tots els materials comunicatius de les activitats que organitzi la XPREB com fires turístiques o temàtiques.
 • Sortir al web i gaudir d’una actualització de les dades de manera periòdica.
 • Ser present en totes les activitats que es promoguin
 • Organitzar i/o participar en tallers del cicle agrícola amb descomptes especials.
 • Formar part d’equips de treball per a la producció d’exposicions temàtiques i participació en la seva itinerància.
 • Participació en projectes amb altres entitats afins.
 • Accés a serveis i assessoraments de tipus legal a través de la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana.
 • Participació en projectes destinats a un millor estudi i coneixement del món de pagès.

PROCEDIMENT

Formar part de la Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat implica integrar-se en un projecte de preservació, estudi i difusió de la tradició pagesa.

 • Cal presentar la proposta i un breu projecte a la junta de la XPREB en la qual es valorarà en assamblea per la seva aprovació.
 • Descarregar el formulari corresponent i enviar-lo degudament complimentat a: ecomuseudelblat@gmail.com

Full d’inscripció per a persones

Full d’inscripció per a institucions