ENSENYAMENT PROFESSIONAL, CULTURAL I SOCIAL DEL SECTOR AGRÍCOLA

L’EFA Quintanes és un centre educatiu privat i concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant els seus ensenyaments i programes de formació, contribueix a la promoció professional, cultural i social del medi rural i, en especial, del sector agrícola, ramader, jardiner, forestal, paisatgístic i de gestió del medi natural.

Els alumnes participen a tallers organitzats per la Xarxa de Patrimoni Rural – Ecomuseu del Blat, com ara el de conèixer el cicle del blat, que es fa a Mas El Colomer.

En vols saber més?