JACIMENT ARQUEOLÒGIC

El jaciment del Camp de les Lloses és un dels pocs exemples de poblament militar de l’època dels primers romans al nordest peninsular. L’assentament es vincula a la construcció de l’antiga via romanorepublicana del procònsol Mani Sergi (c.110 ane).

Actualment és la seu física de la Xarxa de Patrimoni Rural – Ecomuseu del Blat amb qui col·labora duent a terme diversos tallers d’arqueologia experimental, juntament amb el Museu del Pa de Tona, com l’elaboració de pans antics (egipcis, grecs, romans i víkings), o bé fent activitats agrícoles amb la Universitat de Vic, a l’hortus romà, ubicat al camp dels Ametllers, al Mas el Colomer de Taradell.

EXPOSICIÓ D’EINES D’ÈPOCA

L’excavació ha permès recuperar llavors carbonitzades i conèixer quins conreus es van practicar fa 2100 anys. Els cereals més utilitzats eren, per ordre de major a menor: el blat, l’ordi, la civada i el mill o panís.

També s’han descobert les eines vinculades a l’agricultura, com ara la falç, els podalls o les relles d’arada i els antics oficis, com el dels metal·lurgistes, els fusters, els carreters, etc.

Aquests treballs han permès desenvolupar un projecte de recerca sobre els paleoconreus.

UN PROJECTE DE RECERCA SOBRE ELS PALEOCONREUS I LA PALEOFAUNA

L’inventari de les eines així com les anàlisis de les llavors carbonitzades i de les restes de fauna documentades a l’excavació ha permès desenvolupar un projecte sobre el paisatge antic. 

Paral·lelament, aquest projecte es complementa amb els tallers d’arqueologia experimental dedicats als conreus antics de cereals i llegums.

En vols saber més?

Formar part de la Xarxa de Patrimoni Rural ens ha permès d’una banda, ampliar el coneixement i, per l’altra, treballar en la difusió de la recerca a partir d’activitats i tallers de caràcter experiencial. Imma – El Camp de les Lloses

logo-camplloses
logo-ajuntamenttona