Restitució de feines, eines i maquinària agrícola

La Xarxa de Patrimomi Rural – Ecomuseu del Blat, juntament amb l’Ajuntament de Taradell, la UVic, Els Tonis de Taradell, Mas el Colomer i el Camp de les Lloses, organitza cada mes de juliol des de 2011 el taller del segar al mas El Colomer de Taradell.

Amb la finalitat de donar a conèixer les feines tradicionals dels pagesos de la Plana de Vic, aquell dia es restitueixen les eines i les feines de la collita anteriors a la revolució del tractor i les màquines de batre introduïdes massivament des de mitjans segle XX.

El taller de segar comença d’hora amb la sega a volant de la xeixa vella, l’ordi i el forment. A mig matí es para per esmolar les eines, reposar i esmorzar amb productes de la terra. Després es lliguen les garbes i per últim, s’agarbera el camp i s’espigola.

Però la festa del segar més antiga de la plana de Vic la trobem a Santa Eulàlia de Riuprimer. Cap al mes d’agost, el camp de sota l’Era del Soler s’hi apleguen segadors i batedors vinguts d’arreu de la comarca d’Osona, de poblacions com Folgueroles o Santa Eugènia de Berga, però també d’altres punts de Catalunya.